Lyssna

Några tips för en kemikaliesmart vardag

• När du handlar på nätet är det tryggast att enbart handla sådant som är tillverkat för att få säljas i EU. Saker som inte är tillverkade för EU kan innehålla hälsofarliga ämnen.

• Om barn tuggar och suger på nycklar, mobiltelefoner eller annat som inte är tillverkat för barn ökar risken för att barnen får i sig hälsofarliga ämnen. En bra tumregel är att bara använda saker som de är tänkta att användas.

• I ny textil kan det finnas rester av kemikalier från tillverkningen. Det är därför bra att tvätta textilierna innan ditt barn använder dem för första gången. Det bästa för miljön är att handla begagnad textil.

• Leksaker är ofta säkrare för barnen att leka med än andra saker, eftersom reglerna i EU för leksaker tar hänsyn till att barn är särskilt känsliga för farliga kemiska ämnen.

• År 2013 förbjöd EU många hälsofarliga ämnen i leksaker. Därför är leksaker sålda efter detta år oftast säkrare för barnen.

• God ventilation håller luften renare. Ventilationen får bort kemikalier som hamnar i inomhusluft. Kemikalier kan läcka ut i inomhusluften från exempelvis mjukgjord plast och TV-apparater.

• Kemikalier kan fastna i damm. Om du håller dammet borta från rum där små barn kryper och leker minskar du risken för att barnen får i sig hälsofarliga ämnen.

• Undvik varor som är märkta med orden ”antibakteriellt”, ”behandlat mot dålig lukt”, ”antimicrobial”, eller liknande. Antibakteriella ämnen skadar miljön.

 

Minska risken för olyckor med barn och farliga kemiska produkter