Lyssna

Upptäcka och utforska

De flesta barnsäkrar hemmet genom att skruva fast bokhyllor och låsa vitrinskåpen. Men hur är det med lösa saker som elektronik och nycklar? Trots att surfplattor och mobiler är fulla av program och spel riktade till barn är det viktigt att minnas att elektroniken i sig inte är framtagen med barn i åtanke. Saker som inte har utvecklats för små barn följer inte samma stränga regelverk och kan därför vara olämpliga att stoppa i munnen.

Elektronik

Mobiltelefoner, datorer, DVD-spelare och andra elektriska apparater kan innehålla tungmetaller som kvicksilver, kadmium och bly. När apparaterna är varma kan de även ge ifrån sig små mängder flamskyddsmedel som går att bli av med genom att vädra ofta och genom att hålla dammet borta. Låt inte barnen skruva isär apparaterna och låt inte heller små barn stoppa elektronik som mobiltelefoner i munnen. Det är bra att inte ha dator, tv och annan elektronik i
det rum som barnen sover i. Elektronik som du vill göra dig av med ska lämnas in på en återvinningscentral eller till affären där du köpte elektroniken.

All elektronisk hemutrustning ska vara CE-märkt som bevis på att de uppfyller de europeiska säkerhetskraven. Läs mer om CE-märkningen under fliken Miljö- och säkerhetsmärkning.

Biljetter och kvitton

Biobiljetter, kassakvitton, parkeringsbiljetter och tåg- och flygbiljetter är gjorda av termopapper som kan innehålla det misstänkt hormonstörande ämnet bisfenol A. Låt därför inte barnen leka med dessa eller stoppa dem i munnen.

Vätskefyllda saker

Vätskefyllda prydnadssaker med färgade vätskor kan innehålla mineralolja som kan innebära en risk om den läcker ut. Barn som får i sig mineralolja riskerar att få kemisk lunginflammation. Det är därför bra att ställa vätskefyllda prydnadssaker, som till exempel lavalampor utom räckhåll för barn.

Smycken och nycklar

Barn gillar saker som skramlar och glänser och det är lätt att ge hemmanycklarna som en provisorisk leksak i brist på annat. Men nycklar, smycken och andra metalldetaljer kan innehålla bly, kadmium och nickel och ska helst inte användas som leksaker.

Låt inte barn suga eller bita på nycklar och smycken av metall eftersom de då kan få i sig hälsofarligt bly.

Tillfälliga hennatatueringar

På semestrar eller festivaler kan det vara lockande att låta barnen få en tillfällig hennatatuering målad på huden. Men tänk på att svarta hennafärger ofta innehåller starkt allergiframkallande ämnen som kan ge livslånga allergiproblem och utlösa svåra eksem. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats. Vanliga ”gnuggisar” som man kan köpa i exempelvis leksaksbutiker innebär däremot normalt ingen risk. Men köp endast produkter med innehållsdeklaration och svenska instruktioner.

Trä för utomhusbruk

Trä för utomhusbruk är ofta impregnerat och ibland händer det att material från gamla järnvägssliprar eller telefonstolpar impregnerade med kreosot återanvänds. Kreosot är cancerframkallande och materialet är förbjudet vid lekplatser och bör undvikas i trädgårdar, särskilt vid trädgårdsland och om det finns risk för att barn ofta kommer i kontakt med materialet. Det finns också andra träskyddsmedel, förutom kreosot, som bör undvikas när du bygger nytt. Om du bygger en egen sandlåda är det därför bra att använda obehandlat virke och i stället förstärka träet med olja.

Tändvätska

Varje år skadas barn av tändvätska och de behöver inte svälja särskilt mycket för att skadas. Om barnet sväljer tändvätskan kan en del av vätskan hamna i luftvägarna. Detta kan leda till kemisk lunginflammation och i värsta fall vara livshotande. Tänk på att alltid skruva åt korken ordentligt och att en barnskyddande förslutning inte alltid är säker. Har du tändvätska hemma är det säkrast att alltid förvara den utom syn- och räckhåll för barnen. Var också uppmärksam på varningsmärkningen och följ anvisningarna på förpackningen när du använder den. Som alternativ till tändvätska finns annars tändpapper eller elektrisk grilltändare.