Trädgården

Medel mot ogräs, möss och insekter

Kemiska bekämpningsmedel mot ogräs, möss och insekter är ofta hälsofarliga och bör därför hanteras med stor varsamhet. Alla bekämpningsmedel som säljs och används i Sverige ska vara godkända av Kemikalieinspektionen. Om du har bekämpningsmedel hemma, se till att följa anvisningarna på förpackningen och att förvara medlet utom syn- och räckhåll för barn. Om du köper produkten över internet kontrollera innan du beställer att den får användas i Sverige. De bekämpningsmedel som är godkända i Sverige och får användas ska ha ett fyrsiffrigt registreringsnummer. Otillåtna bekämpningsmedel kan vara betydligt farligare att hantera och kanske inte ens fungerar.

Trä för utomhusbruk

Trä för utomhusbruk är ofta impregnerat och ibland händer det att material från gamla järnvägssliprar eller telefonstolpar som är impregnerade med kreosot återanvänds. Kreosot är cancerframkallande och materialet är förbjudet vid lekplatser och bör undvikas i trädgårdar, särskilt vid trädgårdsland och om det finns risk för att barn ofta kommer i kontakt med materialet. Det finns också andra träskyddsmedel, förutom kreosot, som bör undvikas när du bygger nytt. Om du bygger en egen sandlåda är det därför bra att använda obehandlat virke och i stället förstärka träet med olja.

Tvättmedel för trätrall och fasad

Tvättmedel för trätrall och fasad kan vara starkt irriterande eller till och med frätande för hud, ögon eller luftvägar. Det är därför viktigt att du hanterar sådana medel med försiktighet. Ett trall – eller fasadtvättmedel kan ge allvarliga frätskador vid stänk på huden eller i ögonen. Det händer att barn behöver vårdas på sjukhus på grund av frätskador orsakade av medel som innehåller till exempel natriumhydroxid eller vissa typer av ammoniumföreningar.Det finns alternativa produkter som inte är frätande. Välj i första hand en sådan produkt när du behöver tvätta trädäcket eller husfasaden.

Gör så här för att minska risken för skador vid trall och fasadtvätt

  • Läs informationen på förpackningen. Titta efter farosymboler och följ bruksanvisningen.
  • Använd handskar och annan skyddsutrustning som rekommenderas vid arbete med medlet, till exempel skyddsglasögon.
  • Skruva alltid åt korken på flaskan.
  • Förvara medlen i originalförpackningen och utom syn- och räckhåll för barn. Lita inte på de barnskyddande förslutningarna.Ring 112 och begär Giftinformation om någon fått i sig, eller på sig, något som kan vara frätande.

Tändvätska

Varje år skadas barn av tändvätska och de behöver inte svälja särskilt mycket för att skadas. Om barnet sväljer tändvätskan kan en del av vätskan hamna i luftvägarna. Detta kan leda till kemisk lunginflammation och i värsta fall vara livshotande. Tänk på att alltid skruva åt korken ordentligt och att en barnskyddande förslutning inte alltid är säker. Har du tändvätska hemma är det säkrast att alltid förvara den utom syn- och räckhåll för barnen. Var också uppmärksam på varningsmärkningen och följ anvisningarna på förpackningen när du använder den. Som alternativ till tändvätska finns annars tändpapper eller elektrisk grilltändare.

 

Se vår informationsfilm om tändvätska (1 min)

Läs våra råd om farliga kemiska produkter