Ordlista

Här förklarar vi några lite ovanligare ord och uttryck som nämns på den här webbplatsen.

Bakteriedödande ämnen

Bisfenol A (BPA)

Bly

Faropiktogram

Flamskyddsmedel

Ftalater

Hormonstörande ämnen

Kadmium

Kemikalier

Kemisk blandning

Kemisk lunginflammation

Kombinationseffekter

Kosmetiska produkter

Kreosot

Kvicksilver

Medicinskt kol

Mineralolja

Naturprodukter och naturmaterial

Nickel

PVC (polyvinylklorid)

Särskilt farliga ämnen

Termopapper