Lyssna

Ord och begrepp

På den här webbplatsen nämner vi en hel del ovanliga ord och uttryck. Det är därför inte konstigt om du inte känner till dem. Här förklarar vi deras betydelse lite mer ingående.

Bakteriedödande ämnen

Bisfenol A (BPA)

Bly

Faropiktogram

Flamskyddsmedel

Ftalater

Hormonstörande ämnen

Kadmium

Kemikalier

Kemisk blandning

Kemisk lunginflammation

Kosmetiska produkter

Kreosot

Kvicksilver

Medicinskt kol

Mineralolja

Naturprodukter och naturmaterial

Nickel

PVC (polyvinylklorid)

Särskilt farliga ämnen

Termopapper