Miljö- och säkerhetsmärkning

Bra Miljöval

Bra Miljöval

Bra Miljöval är naturskyddsföreningens egen miljömärkning för att nå ett samhälle i balans med naturen där miljönytta, folkhälsa och global solidaritet sätts i främsta rummet.

CE-märket

CE-märket

Produkter som leksaker och elektronisk utrustning för hemmabruk ska vara CE-märkta. Det är företagen som själva står för att kontrollera och märka sina produkter. Märkningen innebär att varan ska uppfylla de europeiska säkerhetskraven och ska göra det lättare för dig att välja säkra produkter. en korrekt europeisk CE-märkning ser ut som bilden intill texten.

EU-blomman

EU-blomman

EU-blomman (EU-Ecolabel) är Svanens motsvarighet i Europa. Kraven för denna miljömärkning tas fram av EU:s medlemsländer på uppdrag av EU-kommissionen.

GOTS

GOTS

GOTS är en internationell märkning för tyg. Märkningen ställer krav på att tyget ska innehålla minst 95 procent ekologiskt material.

Glas och gaffel-symbolen

Glas och gaffel-symbolen

Glas och gaffel-symbolen är en EU-märkning som försäkrar att produkten är säker och lämplig att använda i kontakt med livsmedel. Materialet i produkten ska inte heller påverka livsmedlets smak och färg.

Hand i bok-symbolen

Hand i bok-symbolen

Hand i bok-symbolen ska finnas på kosmetiska produkter om det finns mer information att läsa någon annanstans, till exempel i en bifogad folder, på etikett, tejp eller kort. Informationen kan vara en innehållsdeklaration, varningsmärkning eller användarinformation.

Svalan

Svalan

Svalan är Astma- och Allergiförbundets märke och symboliserar att produkten har låg allergirisk.

Svanen

Svanen

Svanen är en miljömärkning framtagen på uppdrag av regeringen vars krav för märkning gemensamt beslutas av de nordiska länderna.

Öko-Tex

Öko-Tex

Öko-Tex är en märkning för textilier som testats för exempelvis allergiframkallande färgämnen och metaller.

Mer information om olika miljömärkningar och hållbarhetsmärkningar hittar du i Märkningsguiden på konsumentupplysningstjänsten Hallå konsument.