Om oss

Det här gör vi

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi har ett särskilt uppdrag från regeringen som handlar om hur vi ska arbeta för att skydda människans fortplantning och barns hälsa. På vår webbplats kan du läsa mer om regeringsuppdraget Giftfri vardag.

Kemikalieinspektionen arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.

Kemikaliepodden

Vi har en samtalspodd som vänder sig till dig som vill lära dig mer om kemikalier i vardagen och göra medvetna kemikaliesmarta val.

Hannas hus

Hannas hus är en webbplats som kan hjälpa skolbarn att bli mer medvetna om riskerna med farliga kemiska produkter i hemmet.

Verktyg till förskolor och skolor

Vi har i samarbete med andra aktörer skapat två verktyg för en kemikaliesmart vardag i förskolan och skolan. Verktygen vänder sig till kommuner, förskolor och skolor.

• En kemikaliedel i hållbarhetscertifieringen Grön Flagg. Verktyget togs fram av Kemikalieinspektionen i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent under 2015, som en del av vårt uppdrag i Handlingsplan för en giftfri vardag. Idag är 2 200 skolor och förskolor (totalt ca 170 000 barn och ungdomar) anslutna till arbetet med Grön Flagg.

Upphandlingskriterier för giftfri förskola. Verktyget togs fram av Kemikalieinspektionen i samarbete med Upphandlingsmyndigheten, under 2015. Verktyget används idag av bland annat kommuner och personal på förskola och skola. .