Lyssna

Om den här webbplatsen

Den här webbplatsen är framtagen av Kemikalieinspektionen som är en myndighet under regeringen. Ett av Kemikalieinspektionens uppdrag är att skydda barn och ungdomar från farliga kemikalier. Om du vill veta mer om vårt arbete kan du läsa på Kemikalieinspektionens webbplats.

Innehållet på den här webbplatsen är kortfattat och grundar sig på de utredningar och inspektioner som Kemikalieinspektionen gjort sedan myndigheten bildades 1986.  Texterna har tagits fram i ett nära samarbete med andra tillsynsmyndigheter som ansvarar för olika produkter i barns vardag, till exempel Livsmedelsverket och Läkemedelsverket.

Till förskolor och skolor informerar vi tillsammans med stiftelsen Håll Sverige Rent om fördelarna med att tänka kemikaliesmart och tipsar om vad man kan göra för att minska de tillfällen då barn utsätts för farliga kemikalier i sin vardag. Det finns också ett informationsmaterial som riktar sig till lärare och skolelever på webbplatsen Hannas hus. Hannas hus är framtagen i samarbete med de nordiska ländernas Kemikaliemyndigheter och Nordiska ministerrådet.

På Kemikalieinspektionens webbplats finns information som riktar sig specifikt till konsumenter, där kan du läsa mer om kemikalier och hur de påverkar oss. Du kan också hitta svar på vanliga frågor om kemikalier eller skicka din egen fråga.

Ladda ner innehållet på den här webbplatsen som pdf-broschyr.

Du kan också beställa Kemikalier i barns vardag som tryckt broschyr. Det gör du genom att mejla till kemi@cm.se och uppge artikelnummer 511 200 samt hur många exemplar du vill ha. Det är gratis.