Lyssna

Leka och lära

Barn lär sig om världen genom leken. Leksaker som underhåller och utbildar kan vara både mekaniska och elektriska, i plast och av trä, i metall eller tyg. I dag är säkerhets­kraven för leksaker höga, men så har det inte alltid varit. Gamla leksaker och leksaker som är köpta utanför EU riskerar därför att bära med sig mer än fina minnen.

Plastleksaker

Leksaker i mjukplast innehåller ibland ftalater som gör plasten mjuk. De ftalater som kan innebära en risk är förbjudna inom EU sedan 2007 i produkter avsedda för barn. Dessa regler gäller leksaker och andra tillbehör för barn som tillverkats i EU eller importeras till EU från andra delar av världen. Plastleksaker som är tillverkade före 2007 eller som du som konsument har köpt utanför EU kan däremot fortfarande innehålla de skadliga ftalaterna.

Om en äldre leksak kladdar eller luktar kan det innebära att den släpper ifrån sig ämnen som inte får finnas i nya leksaker. Ge barnet hellre något annat att leka med.

Färger, kritor och lim

Färger, kritor och lim som är avsedda för barn ska vara vattenbaserade och innehåller därför inga skadliga lösningsmedel. Oljefärger och andra typer av hobbyprodukter som riktar sig till vuxna bör däremot inte användas av barn.

Smink

All kosmetika ska ha en innehållsförteckning men sminkprodukter för barn, som till exempel färger för ansiktsmålning är ibland dåligt märkta eller saknar innehållsförteckning. Köp endast produkter som har innehållsförteckning och svenska instruktioner. Tänk också på att smink för dockor inte ska användas på huden.

Batteridrivna leksaker

Många leksaker innehåller batterier som gör att de kan blinka och låta. Gamla batterier kan läcka frätande ämnen så se till att batteriluckan är ordentligt låst och att gamla eller läckande batterier lämnas till batteriinsamlingen. Om batteriet inte går att ta loss kan du lämna tillbaka leksaken till affären. Säljaren är skyldig att ta hand om produkter med inbyggda batterier. Tänk på att små knappcellsbatterier är lätta för små barn att svälja. Om de fastnar kan de skada slemhinnorna i matstrupe, mage eller tarm och orsaka stor skada.

Produkter som är tillverkade för barn är ofta säkrare än de som är gjorda för vuxna. Använd därför leksaker som är anpassade för barnets ålder.

Modellera och lekmassa

Modellera och lekmassa som är CE-märkt ska leva upp till de säkerhetskrav som ställs på leksaker inom EU och ska vara säkra att använda. Välj alltid produkter som är anpassade efter ditt barns ålder och mognad.

Byggsatser

Byggsatser till modeller av bilar, flygplan och båtar är inte avsedda för små barn. Färger och lim i byggsatser innehåller nästan alltid lösningsmedel som kan irritera ögon och luftvägar och ge huvudvärk. Om ett äldre barn arbetar med en byggsats är det bra att se till att rummet är väl ventilerat.