Lyssna

Laga och rengöra

Det går att barnsäkra hemmet till en viss gräns. Men vissa kemiska produkter kan behövas i vardagen. I de flesta hem hamnar de på platser där barnen inte brukar befinna sig och där vi tror att produkterna är säkra från deras nyfikna fingrar. Men vart du än väljer att placera dem är det bra att alltid dubbla hindret, för säkerhets skull. Ställ därför hälsofarliga produkter där barnen inte når, även om du inte tror att de kan ta sig in i rummet. När barnen är lite äldre kan det också vara bra att förklara varför vissa produkter är farliga så att de förstår varför de hålls gömda.

Bilvårdsprodukter

Kylarvätska, batterisyra och bensin kan orsaka stor skada redan vid små mängder om barnet får det i sig. Förvara därför alltid sådana bilvårdsprodukter oåtkomligt för barnen.

Barn är listiga. Utgå från att de även kan ta sig in i låsta rum och utrymmen. Tänk därför på att alltid ställa hälsofarliga produkter utom syn- och räckhåll. Var uppmärksam på varningsmärkningen och följ alltid anvisningen på förpackningen när du använder produkten. Häll aldrig över en kemisk produkt i annan förpackning, till exempel en läskflaska.

Propplösare

Propplösare är en stor risk i hemmet som kan ge svåra skador. Överväg om du verkligen behöver ha denna produkt hemma om du har små barn. Propplösare, som innehåller kaustiksoda, även kallat lut, kan ge allvarliga frätskador om man får det i munnen, matstrupen eller på huden. Ett barn som får kaustiksoda i ögonen kan i värsta fall förlora synen.

Förebygg i stället att det blir stopp i avloppet genom att torka fett ur stekpannan och spola avloppen med hett vatten då och då. Om det väl blivit stopp i avloppet går det annars att använda mekaniska metoder, till exempel genom att rensa för hand, använda vaskrensare eller anlita en rörmokare. Det finns även propplösande produkter på marknaden som inte är frätande. Fråga i butiken efter hjälp med att hitta alternativ till frätande propplösare.

Om ditt barn har svalt en farlig kemisk produkt eller fått det på huden eller i ögonen, ring 112 och begär giftinformation.

Tvättmedel och sköljmedel

Tvättmedel är en kemisk produkt som är starkt irriterande för hud, mun och svalg och ibland även irriterande för ögon. Var särskilt vaksam med enportionskapslarna som små barn lätt stoppar i munnen. Tvättmedlet ska vara märkt med en varningsmärkning och förvaras så att barn inte kan nå det.

Många tvättmedel och sköljmedel innehåller parfym, vilka kan orsaka allergi. Välj gärna miljömärkta och parfymfria produkter och överväg om du verkligen behöver sköljmedel till barnens kläder.

Bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel mot ogräs, möss och insekter är ofta hälsofarliga och bör därför hanteras med stor varsamhet. Alla bekämpningsmedel som säljs och används i Sverige ska vara godkända av Kemikalieinspektionen. Om du har bekämpningsmedel hemma, se till att följa anvisningarna på förpackningen och att förvara medlet utom syn- och räckhåll för barn. Om du köper produkten över internet kontrollera innan du beställer att den får användas i Sverige. De bekämpningsmedel som är godkända i Sverige och får användas ska ha ett fyrsiffrigt registreringsnummer. Otillåtna bekämpningsmedel kan vara betydligt farligare att hantera och kanske inte ens fungerar.

Lampolja

Om barn får i sig lampolja kan en del av oljan hamna i luftvägarna och ge kemisk lunginflammation vilket kan vara livshotande. Barn kan också skadas om de suger på oljelampans veke och får i sig lampolja. Både tändvätskor och lampoljor ska vara märkta med särskild varningstext och flaskorna ska vara svarta och rymma högst en liter. Lacknafta och lysfotogen kan också ge kemisk lunginflammation om man får det i sig. Undvik därför att ha dessa produkter i närheten av små barn.