Tvättstugan

Propplösare

Propplösare är en stor risk i hemmet som kan ge svåra skador. Överväg om du verkligen behöver ha denna produkt hemma om du har små barn. Propplösare, som innehåller kaustiksoda, även kallat lut, kan ge allvarliga frätskador om man får det i munnen, matstrupen eller på huden. Ett barn som får kaustiksoda i ögonen kan i värsta fall förlora synen.

Förebygg i stället att det blir stopp i avloppet genom att torka fett ur stekpannan och spola avloppen med hett vatten då och då. Om det väl blivit stopp i avloppet går det annars att använda mekaniska metoder, till exempel genom att rensa för hand, använda vaskrensare eller anlita en rörmokare. Det finns även propplösande produkter på marknaden som inte är frätande. Fråga i butiken efter hjälp med att hitta alternativ till frätande propplösare.

Tvättmedel och sköljmedel

Tvättmedel är en kemisk produkt som är starkt irriterande för hud, mun och svalg och ibland även irriterande för ögon. Var särskilt vaksam med portionskapslarna som små barn lätt stoppar i munnen. Tvättmedlet ska vara märkt med en varningsmärkning och förvaras så att barn inte kan nå det.

Många tvättmedel och sköljmedel innehåller parfym, vilka kan orsaka allergi. Välj gärna miljömärkta och parfymfria produkter och överväg om du verkligen behöver sköljmedel till barnens kläder.

Om olyckan är framme

Våra råd om farliga kemiska produkter