Minska risken för olyckor

Allvarliga förgiftningar hos barn är ovanliga, och dödsfall inträffar mycket sällan. Men det finns kemiska produkter som kan innebära en risk för allvarliga symptom redan om barnet får i sig en mycket liten mängd eller får stänk i ögonen.

Förvara det här oåtkomligt för barnen

• Kemiska produkter som är märkta med en varningsmärkning som informerar om faran. Till exempel propplösare, avkalkningsmedel, ugnsrengöring, maskindiskmedel, tvättmedel, sköljmedel, koncentrerad ättika, målarfärg, lim, mineralolja, lampolja, tändvätska, kylarvätska, batterisyra, bensin, spolarvätska, kemiska bekämpningsmedel mot bland annat ogräs, möss och insekter. Här kan du läsa om varningsmärkningar för farliga kemiska produkter.

• Knappcellsbatterier och sådant som innehåller knappcellsbatterier, exempelvis gratulationskort med ljud, klockor och febertermometrar. Om ett barn sväljer ett knappcellsbatteri och det fastnar i matstrupen eller längre ner i mag-tarmkanalen kan en elektrisk strömkrets bildas, vilket kan ge allvarliga skador på slemhinnan.

• Vätskefyllda saker med olikfärgade vätskor, till exempel lavalampor och lysstavar. De kan innehålla ämnen som kan innebära en risk om de läcker ut.

• Oljelampor. Ett barn kan relativt enkelt komma åt lampoljan som finns i oljelampan.

• Och allt annat som kan leda till olyckor med barn och kemikalier som exempelvis läkemedel, e-cigaretter och tobak.

Tänk på det här

• Titta på varningsmärkningen och följ anvisningarna på farliga kemiska produkter.

• Använd farliga kemiska produkter endast till det som de är avsedda för. Det finns till exempel recept på hemmagjord slajm med lim som ingrediens. Det är olämpligt, och kan till och med vara skadligt, för barn att leka med sådant slajm.

• Häll inte över farliga kemiska produkter till muggar, läskflaskor eller liknande. Det ökar risken för att någon råkar dricka av produkten. Låt produkterna vara kvar i sina originalförpackningar.

• Lita inte på de så kallade barnskyddande förslutningarna. Barnen kan få upp dessa förslutningar, det tar bara längre tid. Kom ihåg att skruva på korken efter användning.

• Lämna in farligt avfall på en återvinningsstation. Du är skyldig att sortera ditt avfall enligt lagarna om avfall.

Se vår informationsfilm om barn och farliga kemiska produkter (1 min)

Se vår informationsfilm om tändvätska (1 min)

Om olyckan är framme

När det är brådskande, ring 112.

I mindre brådskande fall kan du ringa Giftinformationscentralen på 010-456 67 00. När du ringer till Giftinformationscentralen får du prata med specialutbildade apotekare. De kan ge råd och svara på allmänna och förebyggande frågor om farliga kemiska produkter. Giftinformationscentralen är öppet dygnet runt, alla dagar.

Olyckor med barn

Olyckor med frätande produkter, som 24-procentig ättika eller propplösare, är bland de allra vanligaste orsakerna till att barn behöver vårdas på sjukhus på grund av olyckor med kemikalier. Det händer att barn kommer åt prydnadsoljelampor i hemmet och får i sig lampolja, eller att de får i sig tändvätska i samband med grillning. Om ett barn får i sig lampolja, tändvätska eller liknande produkter kan det lätt glida ner i luftvägarna. Det räcker med små mängder för att ett barn ska få andningssvårigheter. Senare kan en så kallad kemisk lunginflammation utvecklas.

Knappcellsbatterier, som kan finnas i exempelvis gratulationskort med ljud, blinkande leksaker, termometrar och klockor, kan orsaka stor skada om ett barn sväljer batteriet och de fastnar i matstrupen eller i mag-tarmkanalen. Om batteriet fastnar kan en elektrisk strömkrets bildas, vilket kan ge allvarliga skador på slemhinnan. Av de samtal som Giftinformationscentralen får in är batterier den vanligaste orsaken till att föräldrarna uppmanas att kontakta sjukvården vid olycksfall med kemikalier.

Titta efter varningsmärkningen

När du ska använda en farlig kemisk produkt är det viktigt att du känner till hur produkten är varningsmärkt. Det ska alltid finnas varningsmärkning på farliga kemiska produkter. Du behöver också se till att följa anvisningarna på farliga kemiska produkter och endast använda dem till det som de är avsedda för. På nätet finns det exempelvis många recept på slajm med lim som ingrediens. Lim är olämpligt att använda som ingrediens i ett recept för exempelvis slajm då det kan finnas allergiframkallande konserveringsmedel eller andra ämnen som inte är tillåtna i leksaker, eftersom det kan vara skadligt för barnen. Lär dig mer om de olika varningsmärkningarna här.

Lämna in farligt avfall på återvinningen

Du är skyldig att sortera ditt avfall enligt lagarna om avfall. Läs på förpackningen på farliga kemiska produkter om hur du ska hantera produkterna och dess förpackningar när de har blivit avfall. Lämna in produkterna som farligt avfall på en återvinningscentral.

 

Länktips

Hannas hus är en pedagogisk webbplats där skolbarn lär sig att bli mer medvetna om riskerna med farliga kemiska produkter i hemmet

Giftinformationscentralen.se  har information om hur du ska göra om olyckan är framme. Om barnet har fått i sig något farligt, ring 112.