Din rätt att få information

Som privatperson har du rätt att få information om en vara i EU innehåller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen. Om du begär det, ska den som säljer varan kunna tala om ifall den innehåller något särskilt farligt ämne och i så fall vilket. Det ska ske utan kostnad och inom 45 dagar från det att du har begärt att få informationen. Butiksägaren har rätt att få samma information om varan från tillverkaren eller importören. På vår webbingång för privatpersoner kan du läsa om din rätt till information om kemikalier i varor och även hitta ett blad för utskrift som du kan använda för att lättare kunna ställa din fråga till butiken.

För byggprodukter ska information om särskilt farliga ämnen finnas med produkten när man köper den. Om en vara är behandlad med bekämpningsmedel, exempelvis bakteriedödande ämnen, ska det stå på produkten. Farliga kemiska produkter ska också vara märkta med varningssymboler och text som informerar om faran.