Bilen

Kylarvätska, batterisyra och bensin kan orsaka stor skada redan vid små mängder om barnet får det i sig. Förvara därför alltid sådana bilvårdsprodukter oåtkomligt för barnen.

Kylarvätska

Kylarvätska används för att förhindra att motorer i bilar och båtar överhettas. Kylarvätska innehåller ofta etylenglykol för att vätskan inte ska frysa och för att smörja och skydda motorn från korrosion.

Varje år blir många barn och vuxna förgiftade av etylenglykol. Ämnet kan ge allvarliga symtom som kramper och medvetslöshet samt svåra njurskador om man dricker det. Redan en klunk kan orsaka allvarlig förgiftning hos ett barn. Ibland förgiftas vuxna efter att ha fått i sig kylarvätska när de tappar ur kylarvätska från motorn genom slangning. En annan vanlig anledning till förgiftning är att man av misstag dricker etylenglykol som hällts över i annan förpackning, till exempel en PET-flaska. Det är inte heller ovanligt att hundar förgiftas av etylenglykolspill eftersom de lockas av den söta lukten och smaken.

Ren glykol är färglös, men tillverkare färgar ofta den färdiga produkten, exempelvis grön eller blå. Det finns kylarvätskor som innehåller propylenglykol som är betydligt mindre giftigt. Hör med verkstaden vilket alternativ som passar för din bil. Undvik olyckor genom att:

förvara kylarvätskan i sin originalförpackning och se till att barn inte kommer åt den

undvika slangning och torka upp spill

fylla på eller tappa ur kylarglykol på bilverkstaden, så att du slipper ha vätskan hemma

lämna överbliven kylarvätska till miljöstationen.