Lyssna

Om barn och kemikalier

Under de senaste femtio åren har produktionen av kemikalier i världen blivit mer än femtio gånger större. Även om kemikalielagstiftningen under samma tidsperiod har utvecklats och skyddar oss bättre i dag än tidigare kan många av de produkter som vi använder dagligen både innehålla och ge ifrån sig skadliga kemikalier.

Ofödda barn, småbarn och även ungdomar kan vara mer känsliga för kemikalier än vuxna. Deras hjärnor, immunsystem och hormonsystem är inte färdigutvecklade och de andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin egen vikt. Små barn som utforskar sin omgivning genom att känna och smaka på saker är särskilt utsatta. Det är därför bra att se över deras närmiljö och försöka undvika varor som innehåller sådana kemikalier som kan innebära en ökad risk.

Skadliga kemikalier

Allt på jorden och i universum består av kemiska ämnen och långt ifrån alla kemiska ämnen är farliga för oss eller för miljön. Men vissa kemikalier kan innebära en risk om de hanteras fel. Det finns olika typer av skadliga kemikalier. De som påverkar direkt och de som påverkar kroppen först på längre sikt. Kemiska produkter som bensin, tändvätska och propplösare är märkta med varningssymboler som finns där för att upplysa om faran. Men andra typer av varor, som till exempel möbler och elektronik är sällan märkta med någon information om hur det kemiska innehållet skulle kunna påverka ditt barn. På den här webbplatsen kommer vi därför att ge råd om hur du kan minska förekomsten av skadliga kemikalier i barnens miljö.

Vem har ansvaret?

De företag som tillverkar, importerar och säljer kemiska produkter är ansvariga för att produkterna är märkta med varningssymboler. Det ska tydligt framgå hur produkterna ska användas på ett korrekt sätt och finnas information om att produkten kan påverka hälsan och miljön. Varor som kläder, elektronik och möbler kan ibland innehålla vissa ämnen som EU har kommit överens om är särskilt farliga och som finns på EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Som konsument har du rätt att få veta vilka särskilt farliga ämnen varan innehåller och försäljaren är skyldig att ge dig ett svar. På sidan Din rätt till information finns mer information om din rätt som köpare.

Olika tillsynsmyndigheter kontrollerar att företagen i Sverige följer lagstiftningen för olika områden som kan beröra barn och kemikalier. Kemikalieinspektionen gör kontroller av enstaka kemiska produkter och varor som säljs, Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för mat och det barn kan få i sig via livsmedel och Läkemedelsverket kontrollerar läkemedel och kosmetiska produkter. För mer information om respektive område är det bra att rådfråga dessa myndigheter.