Vem har ansvar för att varor ska vara säkra?

Det är företagen som är ansvariga för att saker som du köper ska vara säkra. Varorna ska vara säkra så länge du använder dem som de är tänkta att användas. Leksaker och andra varor för barn ska vara tillverkade med särskild hänsyn till barnen. Olika tillsynsmyndigheter kontrollerar att företagen i Sverige följer lagstiftningen för olika områden som kan beröra barn och kemikalier. Kemikalieinspektionen gör kontroller av enstaka kemiska produkter och varor som säljs, Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för mat och det barn kan få i sig via livsmedel och Läkemedelsverket kontrollerar läkemedel och kosmetiska produkter. För mer information om respektive område är det bra att rådfråga dessa myndigheter.