Köket

Returpapper och kartong

Använd endast pappersprodukter och hushållspapper som är avsedda för kontakt med livsmedel.

Mer information om returpapper och kartong på Livsmedelsverkets webbplats

Plast

Använd bara plastprodukter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Läs mer om plast i kontakt med livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats

Köksredskap

När du köper köksredskap av svart plast, fråga i affären om det finns någon garanti för att redskapen inte innehåller anilin. Om du redan har köksredskap av svart plast, fråga där du köpte dem om vad redskapen innehåller.

Läs mer om köksredskap på Livsmedelsverkets webbplats

Rent vatten

Använd inte varmt kranvatten som dryck eller i matlagningen. Då kan du få i dig för mycket koppar. Låt kranvattnet rinna någon minut innan du dricker det. Då minskar kopparhalten.

Koppar- och mässingsskärl

Undvik att tillaga och förvara livsmedel i koppar- eller mässingskärl som inte är belagt med annan yta.

Konservburkar

Förvara inte rester i öppnade konservburkar. Ät inte mat från en bucklig konservburk om burken inte är tät.

Keramikkärl

Använd inte keramikkärl av okänt ursprung till sur mat och dryck. Med okänt ursprung menas till exempel om de saknar märkning eller uppgift om till

Aluminiumkärl och aluminiumfolie

Undvik att tillaga, värma upp och förvara sura livsmedel i aluminiumkärl som saknar skyddande beläggning. Undvik att tillaga och förvara sura maträtter i kontakt med aluminiumfolie. Aluminiumfolien kan då brytas ned och lösas ut i maten.

Biljetter och kvitton

Biobiljetter, kassakvitton, parkeringsbiljetter och tåg- och flygbiljetter är gjorda av termopapper som kan innehålla det misstänkt hormonstörande ämnet bisfenol A. Låt därför inte barnen leka med dessa eller stoppa dem i munnen. Ett förbud mot bisfenol A i kassakvitton och biljetter kommer att börja gälla från och med den 2 januari 2020.

Maskindiskmedel

Maskindiskmedel är en kemisk produkt som är irriterande för hud och ögon, ibland kan produkten också vara skadlig att svälja. Var särskilt vaksam med portionskapslarna som små barn lätt stoppar i munnen. Maskindiskmedlet ska vara märkt med varningssymboler och bör alltid förvaras så att barnen inte når det.

Ugnsrengöring

Ugnsrengöring innehåller ofta kaustiksoda som kan ge allvarliga frätskador om man får det i munnen eller på huden. Om det kommer i ögonen kan man i värsta fall förlora synen. Har du ugnsrengöring hemma så förvara det utom syn- och räckhåll för barnen. Var också uppmärksam på varningsmärkningen och följ anvisningarna på förpackningen när du använder produkten.

Om ett barn har svalt en kemisk produkt eller fått det på huden eller i ögonen ring 112 och begär giftinformation.

Ättika

Ättika i koncentrerad lösning på 24 procent är frätande trots att den ofta används för hushållsbruk. Använd gärna handskar när du hanterar vätskan och var försiktig så att det inte stänker i ögonen. Utspädda lösningar, i koncentration upp till 12 procent, som finns i exempelvis vinäger och ättiksprit är starkt irriterande för hud och ögon.