Köket

Rent vatten

Spola kranvattnet tills det är ordentligt kallt innan du häller upp det till barnen att dricka. Det minskar risken för att till exempel tungmetaller från vattenrören följer med ut i glaset. Vatten ur kallvattenkranen som inte är ordentligt kallt och vatten från varmvattenkranen ska varken drickas eller användas för matlagning.

Kastruller och folie i aluminium

Om du tillagar eller förvarar sura livsmedel, som sura frukter, ättika och juice, i kärl av aluminium kan halten aluminium öka i den maten. Undvik därför tillagning, uppvärmning och förvaring av dessa livsmedel i kastruller, formar, dricksflaskor och andra kärl av aluminium utan skyddande beläggning. Förvara inte heller sura livsmedel i kontakt med aluminiumfolie under en längre tid och ha helst inte folie i kontakt med sura efterrättspajer eller liknande i ugn.

Keramik

Vissa keramikkärl och emaljerade kärl kan innehålla tungmetaller som bly och kadmium. Det gäller framför allt gammal keramik från till exempel loppis eller om du köper konsthantverk av en konstnär på utlandssemestern. Om du lagar mat eller förvarar mat i den här sortens kärl finns risk att tungmetaller kan komma ut från kärlet och hamna i maten. Sura livsmedel som sura frukter, ättika och juice ökar risken ytterligare för att tungmetaller ska lösas ut. Men nyare keramikkärl, som finns att köpa i vanliga affärer i Sverige och i hela EU, ska vara säkra. Det beror på att det finns EU-regler som säger att keramik som är avsedd att komma i kontakt med livsmedel inte får innehålla tungmetaller.

Konservburkar och plastförpackningar

I konservburkar och vissa plastförpackningar kan det finnas bisfenol A (BPA). Bisfenol A kan också finnas i olika typer av matbehållare, till exempel enstaka artiklar för mikrovågsvärmning, genomskinliga pipmuggar och förvaringskärl samt hårda vattenflaskor som används vid sportaktiviteter. Den mängd bisfenol A vi får i oss via maten bedöms inte skada hälsan. Av försiktighetsskäl är ämnet ändå förbjudet i nappflaskor och barnmatsförpackningar som riktar sig till barn under tre år.

Plastserviser och matbehållare

När plast repas eller värms upp ökar risken för att ämnen läcker ut från plasten till maten. Lämna därför repiga plasttallrikar till en återvinningscentral. Märkningen med symbolen ”glas och gaffel” – eller orden ”till livsmedel” används på plastprodukter som är säkra att använda till mat. Risken att ämnen förs över från förpackning till livsmedel ökar vid höga temperaturer och om maten är fet. Värm därför bara förpackningar i mikrovågsugn om de har märkning som visar att det går bra. Återvinningssymboler, till exempel en triangel med en siffra inuti, anger huvudplasten i produkten. Läs mer om plast i kontakt med mat på Livsmedelsverkets webbplats http://www.livsmedelsverket.se.

Använd alltid redskap och annat i köket till det som de är avsedda för. Det minskar risken för att barnen får i sig olämpliga kemikalier.

 

Biljetter och kvitton

Biobiljetter, kassakvitton, parkeringsbiljetter och tåg- och flygbiljetter är gjorda av termopapper som kan innehålla det misstänkt hormonstörande ämnet bisfenol A. Låt därför inte barnen leka med dessa eller stoppa dem i munnen. Ett förbud mot bisfenol A i kassakvitton och biljetter kommer att börja gälla från och med den 2 januari 2020.

Maskindiskmedel

Maskindiskmedel är en kemisk produkt som är irriterande för hud och ögon, ibland kan produkten också vara skadlig att svälja. Var särskilt vaksam med portionskapslarna som små barn lätt stoppar i munnen. Maskindiskmedlet ska vara märkt med varningssymboler och bör alltid förvaras så att barnen inte når det.

Ugnsrengöring

Ugnsrengöring innehåller ofta kaustiksoda som kan ge allvarliga frätskador om man får det i munnen eller på huden. Om det kommer i ögonen kan man i värsta fall förlora synen. Har du ugnsrengöring hemma så förvara det utom syn- och räckhåll för barnen. Var också uppmärksam på varningsmärkningen och följ anvisningarna på förpackningen när du använder produkten.

Om ett barn har svalt en kemisk produkt eller fått det på huden eller i ögonen ring 112 och begär giftinformation.

Ättika

Ättika i koncentrerad lösning på 24 procent är frätande trots att den ofta används för hushållsbruk. Använd gärna handskar när du hanterar vätskan och var försiktig så att det inte stänker i ögonen. Utspädda lösningar, i koncentration upp till 12 procent, som finns i exempelvis vinäger och ättiksprit är starkt irriterande för hud och ögon.