Länktips

Energimyndigheten

Energimyndigheten har helhetsbilden över tillförsel och användning av energi i samhället. Myndigheten arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö samt klimat.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

Giftinformationscentralen

När du ringer till Giftinformationscentralen, tel 010-456 67 00, får du prata med specialutbildade apotekare. De kan ge råd och svara på allmänna och förebyggande frågor om farliga kemiska produkter. Giftinformationscentralen är öppet dygnet runt, alla dagar..

Hallå konsument

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Du kan vända dig till Hallå konsument med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med.

Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är ett nationellt expertorgan inom miljömedicinsk riskbedömning. Riskwebben innehåller information om kemikalier och andra miljöfaktorer som människan är exponerad för och som kan orsaka hälsoeffekter. För varje ämne kan du läsa om hur människor exponeras och vad man vet om hälsoriskerna.

Kemikalieinspektionen

Informationen på den här webbplatsen kommer från Kemikalieinspektionen.
Vi är en myndighet som arbetar på regeringens uppdrag för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Besök gärna vår webbingång för privatpersoner med information om hur du kan minska riskerna för att du själv, din omgivning och miljön skadas av kemikalier. Du kan ställa frågor till oss om kemikalier via vårt frågeverktyg Fråga Kemikalieinspektionen.

Kommunens konsumentvägledare

Kommunens konsumentvägledare kan ge råd om produkter och tjänster. De flesta kommuner har egen konsumentvägledning. Sök din kommunala konsumentvägledning.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Myndigheten arbetar för säker mat och bra dricksvatten, att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och för bra matvanor.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är en myndighet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan. Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel samt främja säkerheten och kvaliteten för kosmetiska produkter, 018-17 46 00.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

dinsakerhet.se finns information om risker för dig som privatperson. Webbplatsen drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Vårdguiden 1177.se/barn

Vårdguiden 1177.se/barn har information om bland annat barn och kemikalier. Tel. 1177.

Skydda antibiotikan

Skydda antibiotikan är en webbplats som sprider kunskap om att göra kloka val i vardagen för att motverka den ökande antibiotikaresistensen. Webbplatsen är ett samarbete mellan 23 myndigheter och organisationer och samordnas av folkhälsomyndigheten. http://www.folk- halsomyndigheten.se/skyddaantibiotikan

Svanen och EU-Blomman

Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige ansvarar för både Svanen och EU-Blomman och arbetar utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen. De produkter och tjänster som märks med Svanen och EU-Blomman ska vara de bästa valen ur både miljö-, hälso-, och kvalitetssynpunkt.
08-555 524 00.