Lyssna

Kontaktuppgifter

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. 08-519 41 100, Box 2, 172 13 Sundbyberg, http://www.kemi.se

Här har vi samlat kontaktuppgifterna till olika aktörer som också arbetar med kemikalier och/eller barn.

Astma- och allergiförbundet

Astma- och allergiförbundet har informationsmaterial om allergirisker och listor på produkter som anses bättre än andra ur allergisynpunkt, 08-506 282 00, http://www.astmaoallergiforbundet.se

Barnavårdscentralen

Barnavårdscentralen kan svara på många frågor om barns hälsa och säkerhet.

Energimyndigheten

Energimyndigheten har information om olika typer av lampor, som LED-lampan, lågenergilampan och halogenlampan. 016-544 20 00, http://www.energimyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. 010-205 20 00, http://www.folkhalsomyndigheten.se

Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen går att nå dygnet runt på telefon 112 genom att begära giftinformation. I mindre brådskande fall kan du ringa Giftinformationscentralen på tel. 010-456 67 00.
På webbplatsen finns bland annat information om första hjälpen, råd och information om de vanligaste hushållskemikalierna, om giftsvampar, giftiga djur, läkemedel, växter, bär och krukväxter. http://www.giftinformation.se

Hallå konsument

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med. http://www.hallakonsument.se

Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin, som hör till Karolinska institutet, har en Riskwebb med omfattande information om kemiska ämnen, metaller m.m. http://www.ki.se/imm/riskwebben.

Kommunens konsumentvägledare

Kommunens konsumentvägledare kan ge råd om produkter och tjänster. De flesta kommuner har egen konsumentvägledning. På Konsumentverkets webbplats http://www.konsumentverket.se finns kontaktuppgifter.

Kommunens miljökontor

Kommunens miljökontor kan också ge råd om hälsa, miljö och avfall.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Myndigheten arbetar för säker mat och bra dricksvatten, att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och för bra matvanor, 018-17 55 00, http://www.livsmedelsverket.se

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är en myndighet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan. Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel samt främja säkerheten och kvaliteten för kosmetiska produkter, 018-17 46 00, http://www.lakemedelsverket.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, står bakom http://www.dinsakerhet.se där det bland annat finns checklistor för att upptäcka risker för barn i hemmet.

Vårdguiden 1177.se/barn

Vårdguiden 1177.se/barn har information om bland annat barn och kemikalier. Tel. 1177, http://www.1177.se

Skydda antibiotikan

Skydda antibiotikan är en webbplats som sprider kunskap om att göra kloka val i vardagen för att motverka den ökande antibiotikaresistensen. Webbplatsen är ett samarbete mellan 23 myndigheter och organisationer och samordnas av folkhälsomyndigheten. http://www.folk- halsomyndigheten.se/skyddaantibiotikan

Svanen och EU-Blomman.

Svanen och EU-Blomman. Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige ansvarar för både Svanen och EU-Blomman och arbetar utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen. De produkter och tjänster som märks med Svanen och EU-Blomman ska vara de bästa valen ur både miljö-, hälso-, och kvalitetssynpunkt.
08-555 524 00, http://www.svanen.se